Beslenirken Ölmemek İçin Örgütleniyoruz

2018 yılının il dokuz ayında gerçekleşen zehirlenmeleri içeren “Beslenirken Ölmeyelim”  başlıklı raporun sonuç bölümünde “bozulma, kontrolsüz üretim aşamalarından kaynaklı vb. şekillerde kimyasal madde veya maddeler bulaşan gıdalar bizlere daha çok para kazanmak için yedirilmektedir. Bizler beslenme konusunun ne kadar önemli olduğunun altını çizerek sağlıklı gıdaya ulaşma hakkımıza örgütlenerek sahip çıkmalıyız.” demiştik.

İSİG Meclisi olarak, İşçi sağlığı iş güvenliği açısından yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmek için adil gıdaya ulaşmanın tüm işçilerin temel bir hakkı olduğunu; ancak bu hakkın da yeterince kullanılamadığını, yaşama geçirilemediğini düşünüyoruz. Bu hakkı somut olarak kullanabilmemiz,  işyerlerimizde ve yakınlarımızla yaşam alanlarımızda yeterli, dengeli ve sağlıklı gıda ile beslenebilmemiz konularında bilgi paylaşımında bulunmak ve deneyim süreçlerini ortaya çıkarmak gerektiğini düşünüyoruz.

Temiz, sağlıklı ve adil gıdaya ulaşmak için;

a- Gıda üretim sürecinde neler yapılmalı, denetim mekanizmaları nasıl kurulmalı. yeterli, dengeli ve sağlıklı gıda ile beslenmek için asgari geçim ücreti ne olmalıdır?

b- İşyerlerindeki yemek sorunu nasıl çözülmeli, işyeri ve çalışan temsilcileri bu konuda nasıl bir rol oynayabilir? İşyerlerinde kurulacak tüketim kooperatifleri ile işçi ailesi temiz, sağlıklı ve adil gıdaya nasıl ulaşabilir?

c- Yaşam alanlarında temiz sağlıklı, adil gıdaya ulaşmak için işçi mahalleri/semtleri ve ilçelerinde, havzalarında kooperatif örgütlenmeleri nasıl ele alınabilir?

başlıklarını içeren ve raporumuzda belirtildiği gibi bu alanı bir örgütlenme alanı olarak gören yukarıdaki taslak başlıkları ele alacağımız bir çalıştayı, birlikte düzenlemek için sizleri  hazırlık toplantısına davet ediyoruz.

I. Hazırlık toplantısı – 03.11.2018 – Saat:14.00

II. Hazırlık toplantısı – 13.01.2019 – Saat:14.00