İşçi Sağlığı ve Beslenme Atölyesi Notları

Birleşik Metal İş Sendikası ve İstanbul İSİG Meclisi Beslenme Çalışma Grubu ile ortak düzenlenen “Yeterli, Dengeli ve Sağlıklı Gıda İçin İşçi Sağlığı ve Beslenme Atölyesi” Birleşik Metal İş Sendikası Genel Merkez Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi

27 Haziran’da yapılan toplantı, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı’nın açılış konuşması ile başladı. Adnan Serdaroğlu açılış konuşmasında, İşyerinde beslenme için işçilerin örgütlenmesi, sendikal mücadelenin beslenme sorunun çözümündeki önemine ve işyerlerinde tüketim kooperatifleri deneyimleri ve tarım politikaları konularına değindi.

İlk oturumun moderatörlüğünü yapan İstanbul İSİG Meclisi’nden Çetin Durukanoğlu, İSİG ve Beslenme ilişkisine değinerek İşçi Sağlığı ve Beslenme Atölyesi’nin neden yapıldığı, Yeterli, Dengeli ve Sağlıklı Gıda İçin neler yapılması gerektiği konularına değinerek, atölye programı ve sunum yapacak kişiler hakkında bilgi verdi.

Ziraat Mühendisi/İSİG Uzmanı Gökhan Turan ise İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile beslenme ilişkisini anlattı. İSİG raporlarında yapılan risk değerlendirmeleri ve zehirlenme-gıda ilişkisinin önemine değinerek, İşçilerin beslenme şartlarının iş cinayetleri ile ilişkisi hakkında bilgi verdi. Turan ayrıca 2019 yılı iş cinayetleri verileriyle ilgili aktarımda bulundu.

1. oturumun son bölümünde; Gaziantep Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ferit Serkan ÖNGEL ise Sendika Kooperatif ilişkisinde bir özgün deneyim olarak DİSK Maden İş’in Mites, Migsan ve Mipaş Deneyimlerini aktardı ve dünyadaki kooperatifçilik tarihinden çeşitli örnekler verdi.

2. oturumunda söz alan Birleşik Metal İş Sendikası, ISUZU İşyeri Baştemsilcisi Fevzi Yıldız, İşyerinde Tüketim Kooperatifi Deneyimini; Kooperatifin kurulması, işçilerin kooperatife ortaklığı ve kooperatiften yararlanma koşullarını aktardı. 

İstanbul İSİG Meclisi’nden Dr. Erol Ünder ise işyerlerinde beslenme, sağlığın korunması ve geliştirilmesi konusunda bir sunum yaptı. Ünder ayrıca: “İLO endüstri kuruluşlarındaki beslenme servislerinin, hekimler ve diyetisyenlerin sorumluluğu altında işletilmesini zorunlu görmektedir.” dedi.