Endüstriyel Tarım Nedir?

Üretimin her aşamasında yoğun su ve kimyasal girdiyi zorunlu kılan, büyük oranda makina ve teknoloji kullanımı gerektiren, ürünü ve toprağı kısırlaştıran, şirket tohumlarının ve mono ekimin bir arada olduğu toplum yararını değil, kar etmeyi hedefleyen kapitalist tarım sistemidir.

Endüstriyel/Konvansiyonel Tarımın Zararları Nelerdir?

  • Aile çiftçiliğini yok eder
  • Toprağın ve üretimin tekelleşmesini sağlar
  • Mono ekimi ve kimyasal kullanımını zorunlu kılar
  • Toprak ve su kirlenir kullanılamaz hale gelir
  • Yerel ürün çeşitliliği azalır, yok olur
  • Sera etkisi yaratır
  • Kuraklığa ve erozyona neden olur
  • Kırsal/kentsel göç biçimlerinde olumsuz değişimlere neden olur.
  • İnsan sağlığı için risk oluşturur