Kır Kent Ağı Nedir? Nasıl Çalışır?

Bir çağrımız var! Bir araya gelmeye ve yapabileceklerimizi konuşmaya ve yapmaya dair…

Umutluyuz: Kendimizi yeryüzündeki canlılardan sadece biri olarak gördüğümüzden ve böylece doğanın içinde ve ondan yana olan canlıların tartışılmaz çoğunluğu içinde yer aldığımızdan.

Heyecanlıyız: Doğanın ve onun bir parçası olan kendi renklerini korumak için direnen, evreni ve yeryüzünü evi olarak gören insanların her zaman var olduğunu ve bundan sonra da hep var olacağını bildiğimizden.

Kaygılıyız, rahatsızız: gıdanın, suyun, havanın kirletilmesinden, büyük çıkarların konusu haline getirilip bize dayatılmasından ve yaşamımızın kuşatılmasından.

Peki, böyle bir durumda neler yapabiliriz? Bu soruyu kendimize soruyor ve cevapları çoğaltmaya/ortaklaştırmaya ihtiyacımız olduğunu düşünerek yola çıkıyoruz.

Tekil çabaların, bireysel kaçışların bize dayatılanlardan uzak kalmaya yetmeyeceği açık!

Yaşamımızın her yönüyle kuşatılmasının karşısında, gerek kırda gerekse kentte parça parça sürdürülmeye çalışılan çabaların çoğaltılmasının yanı sıra birlikteliğin geliştirilmesi için de yol alalım istiyoruz. Bir araya gelerek, yol ve yöntemler geliştirmeyi, aklı fikri çoğaltarak mevcut gidişata karşı kır ve kent arasındaki etkileşimi arttıracak örgütlenmeyi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Kırda ve kentte karşılaşılan sorunlara çözüm bulabilmek için bir araya gelmeye çalışan örgütlenmelerin imkan ve ihtiyaçlarını ortaya koyduğu, iktisadi ve iktisat dışı zor karşısında yaşamların yakınlaştırıldığı bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu dayanışma ağı, kırsal alanda binlerce yıllık geçmişe sahip olan imece kültürünün yeniden hayat bulması ve yaygınlaşmasını sağlayarak, bu toprakların tarihsel birikimini de örgütlenme sürecine dahil etmeyi önemser.                                                                     

Neyin, ne kadar, neden, nasıl ve kim için üretileceğinin pratik uygulaması olan Katılımcı Onay Sistemi (KOS) ile üretim ve tüketim süreçlerinin birlikte planlanmasının ,anti-kapitalist bir bakış açısıyla yapılması ağın temel perspektifidir.  

Ağa katılan üreticiler ağa katıldıkları andan itibaren sağlıklı temiz, adil gıdayı doğal yöntemlerle ( yerel/yadigar tohum kullanmak ve zehirli kimyasal kullanmamak)  üretmeyi kabul eder, dönüşüm süreci için, ağdan belirli süreler içinde parça parça geçme gibi somut planlama talep edebilir.

Ağ gıda üzeri bir fikriyata sahip olduğu, ortak mücadeleler örgütlenmesi gerektiği, yerel mücadelelere destek vermeyi bütünlüklü bir bakış açısı ile ele alır. Anti-kapitalist bir perspektifle ekoloji, toplumsal cinsiyet, göçmen emeği ve mevsimlik işçi konuları da ağın mevzusu olarak görür.  Kooperatifler arasındaki işbirliği ve güç birliğini geliştirmek için gıda dışında da üretim yapan yada hizmet üreten kooperatiflerinde ağa katılımını önemser.  

Bu perspektif ile;

Ağ doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımının sağlandığı şeffaflığı temel ilkelerinden biri olarak benimser. 

Ağ üretimin bölgesel olarak planlanmasını, yöresel üretimlerin yapılmasını, bölgeye ait türlerin yeni bir ürün olarak değerlendirilmesini, ürünlerin sağlıklı, temiz ve adil bedellerle üretilmesini hedefler. Sağlıklı, temiz ve adil gıdanın herkesin hakkı olduğunu savunur. Karbon ayak izi ile önüne bölgesel ağlar kurmayı, örgütlü üretici ile çalışmayı, kooperatifçilik politikasının oluşturulmasını önüne hedef olarak koyar. Kooperatiflerin olmadığı yerlerde dernek, vakıf gibi örgütlü üreticiler ile de çalışmayı önemser.  Örgütlü olmayan üreticilerle çalışma yöntemleri geliştirerek örgütlenmeyi teşvik etmeyi, destek vermeyi önüne görev olarak koyar.

Ağ içinde üretilen bütün ürünler ağ içindeki bütün dağıtım noktalarında aynı bedelden kullanıcıya ulaştırmayı hedefler. Ağ bileşenleri tarafından onaylanmak üzere özel durumlarda farklı bedel uygulaması yapılmasını sorunlu görmez.

Ağ düzenli olarak ihtiyaçlar ve olanaklar listesini günceller. Her bileşen ihtiyaç ve olanaklarını ağ ile paylaşır. Ağ, kentte ve kırda ortak malzeme ve girdi  ihtiyaçlarını birlikte yapar.  

Ağ içerisindekilerin hastalık, eğitim, işsizlik, yolculuk vb. durumlarda ihtiyaçlarını karşılayabileceği dayanışma fonu oluşturur.                          

Ağ her bileşenden katılımlarla ortak birlikte öğrenme etkinlikleri düzenleyerek bilginin paylaşılması, üretilmesi, herkese dağılımı konusunda perspektif geliştirir.

Ağ üretim ve dağıtım noktalarını birbiriyle ilişkili görür.  Bileşenler arasında rotasyon uygulanmasını hedefler. Ağ dışındaki gönüllülerin ağ bileşenlerindeki üretim ve dağıtım noktalarında çalışmaları için mekanizma geliştirir.

Ağ kooperatifler arasında ürün ve hizmet takası için pratik adımlar atar.

Ağ her bileşenin yararlanabileceği hibe ve bağış kaynakları için ortak bir havuz oluşturur, bilgiyi bütün bileşenler ile paylaşır.

Ağ temel perspektifinin uyuştuğu uluslararası örgütlenmeler ile ilişkiler geliştirir. Uluslararası deneyimlerinin paylaşılarak birlikte mücadele edilmesini önemser.

Ağ içinde çiftçiden çiftçiye birlikte öğrenme modelleri uygular.

Ağ ortak yayın faaliyeti yapar.

Ağ sosyal medya ve internet kullanımı, kooperatifçilik mevzuatı, birlikte öğrenme sistemi, Fon ve kaynak oluşturma gibi ortak çalışma grupları ile faaliyeti ortaklaştırır.   

KIR-KENT AĞI BİLEŞENLERİ

Ataşehir Kooperatifi, İstanbul

Bayramiç Değişim Kooperatifi, Çanakkale

Bizim Değirmen Kooperatifi, Ankara

Devrek Güneşi Kooperatifi, Zonguldak

Göztepe Kooperatifi,  İstanbul

Yerdeniz Kooperatifi, İstanbul

Yıldıztepe Kooperatifi, Eskişehir

Yaşam Yolu Kooperatifi, Ankara 

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği, Zonguldak