Gündönümü Çiftliği – Aysun The Sütçü

(Çiğ Süt)

Gündönümü 2000 yılında Aysun ve Mehmet’in kırsalda yaşam ve üretme arzusu ile Silivri’de kurulmuş. 2001 yılında çekirdek kadroya dahil olan oğulları Can’ın doğumundan itibaren insan ve hayvan refahını ekolojik zincirde gözeten, dayanıklı, koşullara esneklik kabiliyeti yüksek, onarıcı tarım algısı ile halen üretmeye devam etmektedir. 

Gündönümü Çiftliği  inek odaklı çiğ süt üretimi yapıyor; hayvana ve toprağa hizmet temelli faaliyetlerde bulunuyor. 

Aysun The Sütçü sütü, 15 senedir zoonoz hastalıklardan arilik sertifikası almış ineklerden elde ediliyor. İnekler GDO’suz yemle besleniyor ve yaşantılarını toprak gıda ağına hizmet edecek şekilde bütüncül olarak sürdürüyorlar. Çiftlikte kendileriyle birlikte yaklaşık 30 kişi çalışıyor. Daimi olarak 1 veteriner hekim bulunuyor.

300 dönüm arazide 34 dönüm işletme alanı bulunan bir alanda holstein, simental, melez ırklardan oluşan sürü mart-aralık ayları arasında serbest dolaşarak beslenmektedir. Bakım ve temizliğin mevzuattaki periyotlara yapıldığı, süt sağım ve buzağı bakım alanlarının ayrı olduğu bir süreç sonunda süt üretilmektedir. 

Ürün soğuk hava deposuna alındıktan sonra 12 ile 24 saat arasında son kullanıcıya cam şişe, krom güğüm ve pet şişelerde ulaştırılmaktadır. 

Şimdilerde 8bin100 projesini hayata geçirerek kırsalda dayanışmayı çoğaltmaya çalışıyorlar.