Kooperatif Nedir?

Kooperatif Nedir?

Kooperatif; ortak ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu, demokratik olarak  işleyen dayanışma ekonomileri olarak tanımlanan modellerden biridir.

Neden Kooperatif?

Kişisel olarak gerçekleştirilmeyen ihtiyaçların karşılanması için bir araya gelme modelidir. Kar etmek değil ortakların ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması temel hedeftir. Şirketlerde ne kadar hisseniz varsa o kadar oy hakkınız vardır, kooperatifte her ortağın bir oy hakkı vardır.

Kooperatiflerin Temel Özellikleri:

1- Gönüllük ilkesine göre ortak alır

2- Her ortağın bir oy hakkının olduğu demokratik kontrol mekanizmasını kullanır

3- Ortakların ekonomik katılımı ile emekleri ile faaliyetini sürdürür.

4- Bağımlılık oluşturacak kurumlara karşı özerkliğini ve bağımsızlığını korur.

5- Ortaklarının eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirir.

6- Kooperatifler arası işbirliğini yerel bölgesel ve uluslararası düzeyde gerçekleştirir.

7- Toplumsal dayanışmayı geliştirir. Topluma karşı sorumluluk duygusu ile hareket eder. Toplumsal dayanışma temel ilkesidir.

Dünya Üretiminde kooperatiflerin Yeri:

Küresel tarım ürünlerinin %50′si  kooperatifler tarafından üretilmekte ve dağıtılmaktadır. Kore’de su ürünlerinin %70’ini; Brezilya’da tarımsal ürünlerin %40’ını; Bolivya’da tasarrufların %25’ini; Kolombiya’da sağlık sektörünün %25’ini; Singapur’da perakende sektörünün %55’ini, Danimarka’da %35’ini ve Macaristan’da %15’ini kooperatifler karşılamaktadır. Bangladeş’te kırsal elektrik kooperatifleri 28 milyon insana hizmet sağlamaktadır; ABD’de 900 kırsal elektrik kooperatifi ülkede elektrik dağıtım hatlarının nerdeyse yarısına sahiptir ve 37 milyon insana hizmet etmektedirler.