Yarı-üretici nedir?

Sermaye birikimin belirli bölgeler ve kentlerde yoğunlaşması ile nüfusta bu bölgelerde toplanmaktadır. Bu süreçte gıda üretiminden  kopan kentli nüfus  “tüketici” kavramının içinde tanımlanmaktadır.  Gıda egemenliği örgütlenmesi kapitalist üretim ilişkilerinin kullandığı sürdürülebilirlik, organik sertifikasyon, gıda güvenliği vs. kavramlardan kopuşu, dayanışma ve toplumsal fayda temelli yeni kavramlarının kullanılması için bir zemin sunmaktadır. 

Bu bakış açısı ile Gıda egemenliği örgütlenmesi süreci içinde kır ve kent   emekçileri özneleşirler. Bu bakış açısı kır üreticilerini kentlilerin nesnesi haline getiren diğer bakış açılarından farklılaştırır. Örneğin “topluluk destekli tarım” bu sürecin parçası olarak ortaya çıkmış pozitif ama yetersiz bir adımdır. Kır emekçilerini nesneleştirme ve “sözleşmeli çiftçi”liğin inceltilmiş biçimde üretilmesi potansiyeli taşımaktadır.

Gıda egemenliğinde kentli emekçiler açısından yarı-üretici olmak; üretim sürecine ilişkin üretim beyanları ile başlayan, üreticilerin kent söyleşileri ve kentlerdeki ürün kullanıcıların üretici ziyaretleri ile devam eden üretim sürecinin sorunlarının birlikte çözülmesi ve planlaması ile devam eden sürecin sonunda “tüketici” olmaktan çıkmaktır.