Eylem Çağrısı: Gıda Egemenliği yoksa gelecekte yok, şimdi dönüşüm zamanı!

 

23 Eylül-30 Kasım

Gıda Egemenliği demek toprak, su, tohum, ekmek ve dayanışma demek!

İnsanlığa gıda egemenliği için harekete geçme çağrısı

16 Ekim’de gıda egemenliğini tasavvur etmenin 25. yılını kutluyoruz. 25, yıl kutlaması ve yansımaları, gezegenin ve insanlığın görülmemiş bir biçimde kriz üzerine krizle yüzleştiği bir zamanda gerçekleşiyor. İklim değişikliği (sıcak dalgaları, kuraklıklar, seller vs.) gezegeni mahvediyor ve biyolojik çeşitlilik felaket düzeyinde kayba uğruyor. Kirlilik hem kara hem de deniz yaşamına nüfuz ederek ikisini de boğuyor. Açlık, fakirlik ve toplumsal eşitsizlik büyümektedir. COVID-19 salgını ise bu durumu daha da kötüleştirdi. Bu değişimlere uyum sağlamak ve hayatta kalabilmek için acilen yaşama biçimlerimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi, adil ve sağlıklı bir gıda sistemi inşa edebilmek için kır ve kentteki insanların eylemlerini küresel olarak koordine etme zamanıdır. Gıda sistemini dönüştürmek, açlığı ve yetersiz beslenmeyi sona erdirmek, dünyanın daha fazla ısınmasını önlemek, biyolojik çeşitliliği korumak ve köylü ile işçilerin haklarına saygı göstermek için çözüm gıda egemenliğidir! Gıda egemenliği olmadan gelecek olmaz.

Büyük şirketlerin egemen olduğu küresel gıda sistemleri sadece başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda bugün karşılaştığımız çoğu sorunun ve krizin de sebebidir. Kendi çıkarlarını korumak ve küresel gıda yönetişim alanlarını ele geçirerek gıda politikalarını şekillendirmeyi amaçlayan BM Gıda Sistemleri Zirvesi’ndeki son büyük şirket girişimine karşı direnilmelidir. Bu Ekim üyelerimizi, müttefiklerimizi, dostlarımızı, aktivistleri ve benzer düşüncedeki diğer sivil toplum kuruluşlarını gıda egemenliği için ve gıda yönetişim sistemlerinin şirketlerce ele geçirilmesine karşı seferber olmaya çağırıyoruz. İnsanlar, gezegen ve kâr amacı gütmeyen her şey tüm ilişkilerimizde ilk sırada olmalıdır.

Biz köylüler, kadın ve erkekler, yerli halklar, kırda yaşayanlar, tarım işçileri, kent ve kırdaki gençlerin bir çözümü var: gıda egemenliği ve köylü agroekolojisi.

HAYDİ BİRLEŞELİM!

Gıda egemenliğini içeren bir geleceği inşa ve garanti edebilmek için toplumumuzu dönüştürmek amacıyla birleşip aşağıdakileri yapmalıyız:

  • Gıda egemenliği uygulamalarını dünyaya görünür kılmaya çiftliğinizden başlayın (tohum değiş tokuşu yapılması, yerel gıda üreticileri ve tüketicileri için çiftçi fuarı düzenlenmesi gibi).
  • Bir tohum edinin ve yerel üretimi güçlendirmek için kendi yiyeceğinizi yetiştirmeye başlayın. #NoFutureWithoutFoodSovereignty etiketi ile bu eyleminizin bir fotoğrafını paylaşın.
  • Hükümetlere ve yerel yetkililere kamu politikalarında gıda egemenliğine öncelik vermeleri ve BM Köylü ve Kırsal Alanlarda Çalışan Diğer İnsan Hakları Bildirgesi (UNDROP)’ni uygulamaları için baskı yapın.
  • 1 Ekim’den itibaren, yaşam tarzımızı etkileyen ve haklarımızı ihlal eden tarım işletmeleri ile ulus ötesi şirketleri ifşa etmek ve onlara meydan okumak için doğrudan eyleme geçin. Gıda sistemimizin şirketlerce ele geçirilmesine direnin! Eyleminizin fotoğrafını paylaşın.
  • Kötüleşen iklim krizinin ışığında, “#AgroecologyCoolsTheEarth” çözümümüze görünürlük kazandırmak için sosyal medyada daha fazla farkındalık yaratma etkinliğine katılın.
  • Gıda bağışlarıyla dayanışma gösterin: Ürettiğiniz gıdaları toplumunuzdaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşın.
  • Gıda egemenliği için yazın ve çizin (bkz. Sanatçılar ve Yazarlar için Çağrı).

Eylemlerinizi, görsellerinizi, posterlerinizi ve makalelerinizi e-posta adresimize gönderin: lvcweb@viacampesina.org, sosyal medyada bizi Twitter’da (@via_campesina), Instagram’da (@la_via_campesina_oficial) ve Facebook’ta (@viacampesinaOFFICIAL) etiketleyin ve gıda egemenliğine dayalı daha iyi bir toplum için kolektif seferberliğimizi küresel olarak görünür kılın.


Gıda Egemenliği;

Toprak, Su, Tohum,

Ekmek ve Dayanışma Demektir!

#NoFutureWithoutFoodSovereignty  #FoodSovereigntyNow

Kaynak: https://viacampesina.org/en/no-future-without-food-sovereignty-now-is-the-time-to-transform/