“Kadıköy Gıdayı Konuşuyor” Forumu Düzenlendi

29 Mayıs 2022 tarihinde Kadıköy Kent Konseyi / Gıda ve Tarım Çalışma Grubu “Kadıköy Gıdayı Konuşuyor” forumu düzenledi. Sıcak havaya rağmen Özgürlük Parkı’na gelenler gıdaya erişimde yaşadığımız sorunlar hakkında forumda söz aldılar. 

Forum açılışında Gıda ve Tarım Çalışma Grubu adına söz alan Hüseyin Varış grubun kuruluş süreci ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gıda ve Tarım Çalışma Grubu’nun yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmalara da değinen Varış, “Forumda gıda israfından, gıda fiyatlarına yaşadığımız sorunlara değinmek istiyoruz. Deneyimlerinizi, bu konuda yaşadığınız sorunları gelin hep birlikte ele alalım,” diyerek sözü forum katılımcılarına verdi.

Forum’da söz alanlar üretimden tüketime, tarımdan örgütlenmeye, çevre sorunlarına değin pek çok konuda yaşanan sıkıntıları dile getirdiler, çözüm önerileri sundular. Forum’a katılanlar kadar parka gelenlerin de gıda konusuyla ilgili konuşulanları dikkatle dinlediği yer yer söz aldığı görüldü. Herkes için yaşamsal bir gereklilik olan gıda ile ilgili forumdan satır başları şöyle;

 • Gıda şehre gelene dek pek çok halden geçiyor, burada ciddi vergi yükü biniyor gıda üzerine bu vergilerin kaldırılması gıdayı daha erişilebilir hale getirebilir
 • Üretici girdi fiyatları yanı sıra işçilik maliyetlerinin yükselmesi ile ekip biçemez hale geldi. Üreticiye hasatta, ekim dikimde destek olmak, üretimin devam etmesini sağlamak önemli
 • Kent ve kır işçilerinin bir araya gelerek, dayanışmayı yükseltmesi sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır 
 • Gıda alanında ki kooperatifler, gıda toplulukları gibi taban örgütlenmelerinin artmasıyla halklar yararına  gıda egemenliğinin tesis edilmesi gerekiyor
 • Tarımın yeniden ayağa kalkması için DTÖ ile yapılan anlaşmaların feshedilmesi gerekiyor, Bugün yaşadığımız sorunların temelinde bu anlaşmalar yanı sıra özelleştirme politikaları var
 • Üretici ve Tüketici kooperatifleri gıdanın üretilmesi ve dağıtılması konusunda oldukça önemli bir noktada duruyor
 • Kent merkezlerinde organik atıklardan kompost yapmanın teşvik edilmesi ve mahalle örgütlenmelerinin artması
 • Yerli malı tüketmek, mevsiminde tüketmek üzerine etkinlikler düzenlenmesi ve farkındalık yaratılması
 • Özellikle çocuklarda hazır paketli gıdalardan uzak durulması, evlerde yemek yapımı alışkanlıklarının yeniden edinilmesi
 • Geleneksel gıda işleme ve saklama yöntemlerinin kullanılması, israfın azaltılması
 • Tarım iklim ve çevreye bağlı, zeytinlikleri, meraları, ormanları, su kaynaklarını vb. koruyamazsak yakında gıda ve tarım adına bir çalışma kalmayacak
 • Tarım yapılması gereken bereketli topraklar maden sahaları, termik santral sahaları temiz içilebilir sular heslerle, atıklarla kirletiliyor, meralar bile özelleştiriliyor çiftçinin tek başına ayakta kalması oldukça zor, yaşam alanlarımızı savunmalıyız
 • Beyaz yakalıların tarıma el atması nedeniyle toprak fiyatları arttı, yerel halk tarım yapamaz hale geldi
 • Kent bostanlarının yeniden canlandırılması ve kentlerin kendine yeterli gıda üretecek hale gelmesi
 • Yerelden genele gıda ve tarım alaınında daha bütünsel politikalar üretmek
 • Çoklu krizler dönemindeyiz, iklim krizi, ekonomik kriz, sosyal kriz, savaş politikaları derken buradan çıkış dayanışma ekonomileri ile mümkün olacaktır…

Herkesin sağlıklı ve güvenli üretilmiş, besleyici ve yeterli miktardaki gıdaya adil fiyatlarla ulaşma hakkı olduğu temelinden hareket eden Kadıköy Kent Konseyi / Gıda ve Tarım Çalışma Grubu gıdaya ulaşmaktaki zorluklar üzerine sorunları ortaya koymak ve çözüm yolları oluşturmak amacıyla “Kadıköy Gıdayı Konuşuyor” başlıklı etkinliklere gelecek aylarda da farklı lokasyonlarda devam edecek.