Sosyal ve Dayanışma Ekonomisindeki Son Gelişmeler, Aylin Çiğdem Köne

Bu yıl sosyal ve dayanışma ekonomisi (SDE) alanında, politika çerçevesi bakımından tarihi nitelikte kararlar alındı, önemli yayınlar çıktı. Sosyal ve dayanışma ekonomisindeki son gelişmeler ilginizi çekiyorsa, bu yazıya bir göz atın derim.

SOSYAL VE DAYANIŞMA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

ILO’nun İnsana Yakışır İş ve SDE ile ilgili Sonuçları ve Kararı

10 Haziran 2022 tarihinde, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) üye olan 187 Devletin hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kurulu’nda, İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi hakkında Sonuçlar ve Karar kabul edildi. Kararda, SDE’nin uluslararası tanımı ve insana yakışır iş ve sürdürülebilir kalkınmaya katkılarının yanı sıra; mevcut zorluklara ve fırsatlara yönelik yol gösterici ilkeler, hükümetlerin ve sosyal ortakların rolü ve SDE alanında ILO Ofisinin yetkisi yer alıyor. Ayrıntılı bilgiye ILO internet sitesinden ulaşılabilir.

SDE ve İnovasyona İlişkin OECD Tavsiyesi

Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve İnovasyona İlişkin OECD Tavsiyesi, 10 Haziran 2022’de İtalya’nın başkanlığında ve Meksika’nın eş başkanlığında OECD Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı. Tavsiye, SDE’yi ve sosyal yeniliği teşvik etmek ve geliştirmek ve sürekli gelişmelerini sağlamak için uluslararası kabul görmüş ilk politika çerçevesi olma özelliğini taşıyor. Dokuz yapı taşı etrafında oluşturulan Tavsiye, SDE uygulamalarının, yasal biçimlerinin ve SDE’nin gelişme düzeylerinin dünya çapında çeşitliliğini kabul etmektedir. Tavsiye, OECD ile AB üyesi ülkelerdeki ve diğer yerlerdeki sosyal ekonomi çerçevelerini gözden geçirmek için kullanılan OECD/AB Daha İyi Girişimcilik Politikası Aracı’nda sunulan rehberlikten yararlanıyor.

SDE Ansiklopedisi

57 maddeden oluşan Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Ansiklopedisi yayımlandı. Ansiklopediye ücretsiz, açık erişimli bir çevrimiçi platform olan ve SDE hakkında bir bilgi havuzu niteliği taşıyan UNTFSSE Bilgi Merkezi’nden ayrıca Edward Elgar yayınevinin internet sitesinden erişilebiliyor. Ansiklopedi, Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü (UNRISD), Yayın Kurulu üyeleri ve yazarları tarafından yürütülen ve Lüksemburg Hükümeti tarafından finanse edilen bir projenin çıktısı.

SDE Yoluyla Daha İyiyi İnşa Etmek ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmek

New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu’nda (HLPF), 5 Temmuz 2022 tarihinde, SDE’nin sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve daha iyiyi inşa etmekteki rolünü konu alan bir yan etkinlik düzenlendi.

Çevrimiçi yan etkinlik, Kıtalararası Sosyal Dayanışma Ekonomisini Geliştirme Ağı (RIPESS) tarafından, Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Kurumlar Arası Çalışma Grubu (UNTFSSE), Fransa, İspanya ve Malezya hükümetleri ile ortaklaşa düzenlendi.

Panelistler, konuşmalarında uluslararası düzeyde elde edilen tarihi başarılar dile getirdiler. Toplantıda, İspanya Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı, Serbest Meslek, Sosyal Ekonomi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Genel Müdürü Maravillas Espín, SDE için destekleyici ekosistemler yaratma “zamanının geldiğini” belirtti.

BM 77. Genel Kurulu’nda SDE Kararını Masaya Getirmek

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu’nda (HLPF), İspanyol Hükümeti’nin ILO ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) işbirliğinde düzenlediği bir diğer yan etkinlikte, sürdürülebilir kalkınma için SDE’nin teşvik edilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler kararı sürecindeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantıda, giderek artan sayıda hükümetin sürece ilgi gösterdiği ve taahhütte bulunduğu kaydedildi. Fransız hükümeti Etki İttifakı Paktı kapsamında bu çabaları koordine ederken, İspanyol Hükümeti, Büyükelçiler ve Bakanların kararlılıklarını ifade ettiği bu süreçte, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmada Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinin Rolü: Olası Genel Kurul Kararı” yan etkinliğinin organizasyonuna öncülük ediyor.

AB Sosyal Ekonomi Eylem Planı Raporu

9 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu’nun Sosyal Ekonomi Eylem Planı’nı kabul etmesinden sonra, Avrupa Parlamentosu 6 Temmuz 2022 tarihindeki genel oturumunda, AB Sosyal Ekonomi Eylem Planı hakkındaki raporu kabul etti. Rapor, gelecek yıl Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmesi beklenen tavsiyeler için yol gösterici niteliğinde. Sosyal Ekonomi Avrupa Başkanı Juan Antonio Pedreño’ya göre, “bu destek, Avrupa kurumlarının sosyal ekonomiyi AB’de değişim için bir kaldıraç olarak gördüğü ve sosyal ekonominin AB’deki değişim için mutlaka tüm AB politikalarının bir parçasını oluşturması gerektiği anlamına geliyor (Social Economy News, 2022). Pedreño, “sosyal ekonomi iş modeli için eşsiz bir an” olduğunu düşünüyor.

Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan metin, AB genelinde sosyal ekonomi iş modelini destekleyen bir yasal ve mali çerçeve çağrısında bulunuyor. Tüm ülkelerde sosyal ekonomi kuruluşlarının kurulmasını kolaylaştırmak için, devletlere, modelin temel özelliklerine uygun, ortak bir sosyal ekonomi tanımı kabul etmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca, AB’nin kurtarma planları aracılığıyla uygulamaya koyduğu finansman potansiyelinden yararlanmayı; adil yeşil ve dijital geçişlere yönelik sosyal ekonomi projelerine yatırım yapmayı içeriyor.

Raporda, Gençlik Girişimcilik Politikası Akademisi, Erasmus Plus ve Genç Girişimciler Erasmus fırsatlarının daha fazla kullanılması ve sosyal ekonomi modelinin tüm eğitim seviyelerine entegrasyonu gibi öneriler var. Öte yandan, kadınların sosyal ekonomide çalışanların %60’ından fazlasını temsil ettiğine ve sosyal ekonomide ücret ve liderlik açıklarının diğer modellere göre daha az olduğuna dikkat çekiliyor. Bu nedenle rapor, Komisyona ve Üye Devletlere, cinsiyet eşitliğinin önündeki tüm engellerin kaldırılması; politikalarda toplumsal cinsiyet perspektifinin güçlendirilmesi ve sosyal ekonomi kuruluşlarındaki kadınların finansmana erişimlerinin iyileştirilmesi çağrısında bulunuyor.

Kaynak: https://sosyalekonomi.org/sosyal-ve-dayanisma-ekonomisindeki-son-gelismeler/