Dayanışma Ekonomilerini Tabandan Destekleyelim

Dayanışma Ekonomisi Derneği, Brighton, İngiltere

*Kitle fonlama kampanyamızı henüz bağış yapmamış olanlar için 23 Aralık Cuma günü ( Yazı Aralık 2022’de yayınlandı) sonlandırmak üzere bir hafta daha uzattık…

2023 yılı boyunca mevcut çalışmalarımızı sürdürmek, kapitalizme alternatif dayanışma ekonomisi kurmak ve güçlendirmek, ekolojik olarak sürdürülebilir, dayanıklı ve adil bir ekonomik sistemin inşasında rol oynamak amacıyla minimum 18.000 £ toplamak için desteğinize ihtiyacımız var.
Lütfen gücünüz oranında destek olun ve kampanyamızı arkadaşlarınızla, ailenizle ve iş arkadaşlarınızla paylaşın. Yapmış olduğunuz desteğin küçük bir meblağ olduğunu düşünmeyin, bu bağışlar karşılığında size çeşitli hediyeler sunuyoruz. Kampanyanın ilk haftasında bağış yapmanız durumunda ise ödülünüzü Noel’e kadar göndermiş olacağız.

Biz Kimiz?

İngiltere, Galler ve İskoçya merkezli, büyük hedefleri olan ama aynı zamanda küçük bir kooperatif olan Dayanışma Ekonomileri Birliği’yiz. Bu adalarda dayanışma ekonomisi inşa etmek ve dünyanın diğer bölgelerinde kapitalist sisteme karşı gerçek alternatifler geliştiren hareketleri ve hareketler arasındaki ilişkileri derinleştirmek istiyoruz.
Öğrenmeyi örgütlüyoruz, özerkliği inşa ediyoruz, ilişkiler geliştiriyoruz ve İngiltere bağlamında eksik gördüğümüz enternasyonalist bakış açısıyla yerel, bölgesel ve ulusal örgütlenmeler başlatıyoruz. Çalışmalarımız, dayanışma ekonomisi hareketi için atölye çalışmaları düzenlemekten, dijital araçlar ve eğitim tabanlı web siteler oluşturmaya ve geliştirmeye, yerel ve ulusal dayanışma ekonomisi gruplarıyla ve uluslararası dayanışma ağlarıyla çalışmaya ve bağış toplamaya kadar uzanıyor.
2020’den bu yana, Rojava için Su kampanyamız aracılığıyla Kuzey ve Doğu Suriye’de hayati önem taşıyan su projelerini desteklemek için 150.000 £’un üzerinde para topladık. 2021’de, göçmen adaleti, işçi sınıfı mücadeleleri, kadın özgürlüğü, toprak ve gıda egemenliği ve diğer dönüştürücü adalet alanlarında ön saflarda çalışan yatay olarak yönetilen taban örgütlerini desteklemeye ve aralarında bağlar kurmaya odaklanan İngiltere çapında bir örgütlenme ağı olan SEON (Dayanışma Ekonomisi Örgütleri Ağı)’nı kurduk. Karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma ekonomisi etrafında kaynakları paylaşmaya ve yaymaya yönelik platformlar oluşturmaya da devam ettik. Bunlar arasında yakında başlatılacak olan bir karşılıklı yardım sitesinin kurulması ve hemen her kıtada özerklik oluşturan ve çeviri yoluyla enternasyonalist bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımı eksikliğini aşan kuruluşlardan öğrenmeyi amaçlayan “ezberbozanlar ile sohbetler” isimli son çevrimiçi seminer serimiz (6 dilde eşzamanlı tercüme ile) yer alıyor. 

Neye ihtiyacımız var?

Bu çalışmaları yapmaya devam edebilmemiz ve daha fazla kuruluş ile topluluk grubuna ulaşabilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var!

2023’ün ilk yarısı itibariyle farklı gruplar ve hareketler arasındaki ilişki kurmak, tabandan dayanışma ekonomisini güçlendirmek ve inşa etmek için; birlikte bir strateji oluşturan, iç içe geçmiş faaliyet alanlarımızı geliştirmeye devam etmek ve ekolojik olarak sürdürülebilir, dayanıklı, adil bir ekonomik sistem inşa etmek adına desteğinize ihtiyacımız var.

Ne Yapıyoruz?

Biz 2016’dan beri Kuzey ve Doğu Suriye’deki (Rojava) kooperatiflerle farkındalık geliştiren ve dayanışma ilişkileri geliştiren bir proje olan Mezopotamya’da İşbirliği’nin arkasındaki kuruluşuz. Aynı zamanda Rojava’yı desteklemek için yapılan bir eyleme ilk kez bir “kooperatif bloku” olarak katıldık ve bir dizi dayanışma girişimini koordine edip destekledik. 
www.mesopotamia.coop adlı web sitemizi Kuzey ve Doğu Suriye’deki sivil yaşam ve geçim kaynaklarıyla ilgili haberler ışığında düzenli olarak güncelliyoruz.

5 milyon insanın su kıtlığıyla karşı karşıya kaldığı Kuzey ve Doğu Suriye’deki hayati su altyapısı için 2020’den bu yana 150.000 £ ‘un üzerinde başarılı bir şekilde toplanan ve dağıtılan “Rojava için Su” kampanyasını başlattık ve koordine ettik.

2021’de, neoliberal kapitalist sistem tarafından en çok marjinalize edilen insanlar tarafından yönetilen ve onları desteklemek için çalışan taban grupları arasında kapasite ve koordinasyon oluşturmak için Dayanışma Ekonomisi Örgütlerileri Ağı’nı (SE-ON) kurduk. Ağ, Göçmen Hakları ve Güçlendirme Örgütü (MORE), Sınıf Çalışmaları Projesi ve Ekonomik Sömürgesizleştirme örgütlerinin bir araya gelmesi ile kuruldu ve üç taban örgütünü daha bünyesine katarak yeni bir aşama başlatmaya hazırlanıyor.

Bir yandan dayanışmayı inşa ederken bir yandan da bilgi ve deneyimi uluslararası hale getirmek ve paylaşmak için altı kıtada Dayanışma Ekonomisi üzerine çalışan ilham verici ve devrimci örgütlerin yer aldığı, çok dilli tercüme ile “Ezberbozanlar ile Sohbetler” isimli bir dizi çevrimiçi seminere ev sahipliği yapıyoruz.

Kooperatifleri daha geniş bir hareketin parçası olarak yorumlayan dünya çapındaki yaşayan hareket örnekleriyle kooperatiflerin tarihini ve potansiyellerini daha iyi anlamak adına, kooperatifler için politik eğitim atölyeleri geliştiriyoruz.

İşbirlikleri yapmak ve erişimimizi genişletmek için diğer kuruluşlarla da ortaklık kuruyoruz. Örneğin sınıf sisteminin bu tür toplulukların içinde nasıl yeniden üretildiğini anlamak, kooperatiflere ve tabandan gelen toplumsal hareketlere dair eleştirel bir bakış için Class Work Project (Sınıf Çalışması Projesi) ile işbirliği içinde Brighton’da Sınıf ve Kooperatifler üzerine yoğun katılımlı bir hafta sonu çalıştayı düzenledik.

  •  Transition Liverpool gibi bölgesel gruplardan International Co-operative Alliance (Uluslararası Kooperatifler Birliği) gibi uluslararası federasyonlara kadar çok çeşitli kuruluşlarla çalışarak gelişmiş dijital dizin ve haritalama sistemlerinin oluşturulmasında etkili olduk.
  •  Kooperatif, dayanışma ekonomisi ve kolektif arazi hareketlerine bir dizi uygun fiyatlı veri paylaşımı servisleri, haritalama araçları ve hizmetleri sağlamanın yanı sıra daha iyi veri standartları ve paylaşım protokolleri için baskı yapmak amacıyla Shared Assets ile ortaklık içindeki Digital Commons Cooperative’inin (Dijital Müşterekler Kooperatifi) kurucularındanız. 
  •  Finansmana nasıl erişileceği, başarılı bir kitle fonlaması kampanyasının nasıl yürütüleceği veya iç demokrasi etrafında fikirler üzerinde düşünmeye nasıl yardımcı olunacağı gibi konularda bir dizi dayanışma ekonomisi grubuna düzenli yönlendirmelerde bulunup destek sunuyoruz.
  •  Yerel ihtiyaçları karşılayan ve Oxford’da eşitsizlikle mücadele eden, yerel olarak yönetilen, yerel topluluklara ait işletmeleri desteklemek için Topluluk Refahı Oluşturma yaklaşımını benimseyen“Owned By Oxford” projesini birlikte kurduk.

Ödüller!

Crowdfunder’a yapılan bağışlar için minnettarlığımızı göstermek için çeşitli ödüllerimiz var.

Calverts İşçi Kooperatifi tarafından basılan posterler 

Sürdürülebilir malzemelerle üretilmiş baskılı tişört 

Sticker

Unicorn İşçi Kooperatifi’nden bez çantalar

Chiapas’tan el işlemeli Zapatista bluzları

Maxine Peake’in Royal Değişim Tiyatrosu’ndaki bir çeşit müzikal olan Betty şovunu izlemek için bir çift bilet!

Janet Biehl’in eserinin imzalı baskısı

Rojava’daki Lavîn Kadın Kooperatifi’nden bileklikler

Rojava’daki Lavîn Kadın Kooperatifi’nden rengarenk şallar

Zapatista masa oyunu

Çeşitli kitaplar

Stir to Action dergisi ve New Internationalist dergisi paketi

Ve daha fazlası!

Elbette diğer ülkelerden yapılacak bağışları memnuniyetle karşılasak da, yalnızca İngiltere içinde gönderi yapabileceğimizi unutmayın lütfen.

Kaynak: https://www.crowdfunder.co.uk/p/solidarity-economy-from-below