Neden Teknik Elemanlar Kooperatifleşmesi?

Uzun senelere dayanan kooperatif tecrübemizi, sağlıklı ve adil gıdanın yanısıra, birçok farklı faaliyet alanına taşımak için 2019 senesinin Nisan ayında YerDeniz çatısı altında biraraya geldik.

Mimar, peyzaj mimarı, iç mimar ve mühendislerden oluşan ekibimizle; meslek etiğine yabancılaşmadan, kenti, ekolojiyi gözeterek, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda toplumsal eşitliği ve dayanışmayı esas alan, emek sömürüsüne mahal vermeyen, demokratik ilkelere dayanan bir teknik elemanlar çalışmasını ortaya koymak üzere yola çıktık.  Teknik Elemanlar Kooperatifi, eşit haklar ve adil iş bölümünü esas alan yatay bir örgütlenmedir; yapılan çalışmalar tüm bileşenlerinin farklı düzeydeki bilgi ve deneyimlerinin paylaşımı, kolektif emek ve ortak karar alma süreçlerinin ürünüdür.