Hakkımızda

Dünya’da ve üzerinde yaşadığımız  coğrafya da  2008’de başlayıp derinleşen ve süreklilik arz eden krizle birlikte, yoksulluk ve işsizlik daha da artıyor, çaresizlik hissiyle birlikte dayanışma ihtiyacı kendisini daha çok hissettiriyor. Üretim, tüketim ve hizmet alanlarında bireysel çabalar yerine kolektif çabalar filizlenmeye başlamış ve hayatta kalmanın bir aracı olarak kooperatifler ortaya çıkmıştır. Peki bizler kooperatif çalışmalarına nasıl bakmalıyız? Kooperatiflerin ikili özellikleri nedeniyle zaman zaman olumsuz örnekler duysak da bizler kooperatifi; ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu, demokratik olarak işleyen patronsuz kolektif üretim, tüketim ve hizmet alanlarını örgütleyen dayanışma ekonomisi olarak görüyoruz.

Üretim ve tüketim alanlarında kooperatifleşme süreci daha görünür olmakla birlikte, hizmet alanında kooperatifleşme bunların çok gerisinde kalmaktadır. Dayanışma temelinde yaşamı birlikte örgütlemek için hizmet kooperatifi kurarak bildiğimiz alanlardan başlayarak, koşulların ve olanakların olduğu yerlerde çocuk/yaşlı bakım evleri, mühendislik-mimarlık hizmetleri, geri dönüşüm vb gibi üretim, tüketim ve hizmet alanlarında farklı çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz. Kendimiz gibi emeği ile yaşayanlar, ezilen ve sömürülenlerle birlikte olacağımız zeminler yaratmayı düşünüyoruz. Kimimiz kooperatif alanında deneyimli, kimimiz kooperatif dostu, kimimiz ise bu alanda deneyimsiz…

Kendi yerelimizde, sağlıklı, temiz ve doğal gıdaya adil fiyatlarla ulaşma çabası içinde olup ayrıca işsiz, çalışmayan arkadaşlarımıza istihdam sağlıyoruz. Kadıköy Yeldeğirmen’in de kooperatif dükkanımız var. Göztepe Kooperatifi ve Kuzguncuk Kooperatifi’ne destek verdik. İBB Üreticiler ve Kooperatifler pazarında bir arkadaşımız şehir dışındaki kooperatiflerin adına pazar da tezgah açmaktadır.

Teknik eleman faaliyet alanımız Yerdeniz Atölye olarak çalışmalarına başlamış bulunuyor.

Hayatı birlikte örgütlemek ve yaşamlarımızı yakınlaştırmak için aynı dertleri tasaları paylaşan kooperatif ve örgütlenmelerle birlikte Kır-Kent Ağı çalışmaları içinde yer alıyoruz.

Mahalle’de deprem çalışmalarına katılıyor, mahalleli ile atölyeler yapıyor, gıda ve kooperatifçilik üzerine söyleşiler düzenliyoruz. Mahalleli ve komşularımızla kooperatif mekanını sosyal bir alan olarak kullanıyoruz.

Kooperatifçiliğin gelişmesi için çaba içinde olanlarla dayanışıyoruz, kooperatif kurulma süreçlerine destek veriyoruz. Dayanışma, güven ve sorumluluk temelinde hayatı birlikte örgütlemek durduğumuz zemini tanımlamaktadır. Kooperatif örgütlenmesi ile, tek tek değil birlikte hayatta kalma mücadelesi vererek hiç kimsenin kendi başına bırakılmayacağı, şirketlerdeki gibi patron-çalışan ayrımı olmayan üretim, tüketim ve hizmet faaliyetlerinin örgütlenebileceği mütevazi bir adım atarak iki yılı geride bıraktık, yenileri için hazırlık yapıyoruz